MÜDÜR

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kemal BALKİ

Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi

Anabilim Dalı: Enerji Mühendisliği Anabilim Dalı
Tel: 0368 271 56 44
Dahili: 6161
e-posta: mkbalki@]sinop.edu.tr

MÜDÜR YARDIMCILARI

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ŞAHİNER

Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi

Anabilim Dalı: Nükleer Enerji Mühendisliği AnaBilim Dalı
Tel: 0368 271 56 44
Dahili: 6163
e-posta: hsahiner[@]sinop.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Onur YILDIZ

Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi

Anabilim Dalı: Makina Mühendisliği Anabilim Dalı
Tel: 0368 271 56 44
Dahili: 6165
e-posta: yildizy[@]sinop.edu.tr