BAŞKAN

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kemal BALKİ

Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi

Anabilim Dalı: Enerji Mühendisliği Anabilim Dalı
Tel: 0368 271 56 44
Dahili: 6161
e-posta: mkbalki[@]sinop.edu.tr

ÜYELER

Prof. Dr. Ahmet TABAK

Fen-Edebiyat Fakültesi

Anabilim Dalı: Kimya Anabilim Dalı
Tel: 0368 271 55 16
Dahili: 4256
e-posta: ahmettabak[@]sinop.edu.tr

Prof. Dr. Cem Cüneyt ERSANLI

Fen-Edebiyat Fakültesi

Anabilim Dalı: Fizik Anabilim Dalı
Tel: 0368 271 55 16
Dahili: 4238
e-posta: ccersanli[@]sinop.edu.tr

Doç. Dr. Güley KURT

Fen-Edebiyat Fakültesi

Anabilim Dalı: Biyoloji Anabilim Dalı
Tel: 0368 271 55 16
Dahili: 4202
e-posta: gkurt[@]sinop.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Dilek SAĞIR

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Anabilim Dalı: Hemşirelik Anabilim Dalı
Tel: 0368 271 52 48
Dahili: 6662
e-posta: dileks[@]sinop.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ŞAHİNER

Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi

Anabilim Dalı: Nükleer Enerji Mühendisliği Anabilim Dalı
Tel: 0368 271 56 44
Dahili: 6163
e-posta: hsahiner[@]sinop.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Onur YILDIZ

Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi

Anabilim Dalı: Makina Mühendisliği Anabilim Dalı
Tel: 0368 271 56 44
Dahili: 6165
e-posta: yildizy[@]sinop.edu.tr