ULTRA YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMATOGRAFİSİ (UHPLC)

Cihazın Amacı: Kimyasal ayırma, saflaştırma ve tayin etme amacıyla yaygın olarak kullanılan nitel ve nicel analiz cihazıdır.

Çalışma Prensibi: Bir karışımdaki çeşitli maddelerin hareketli bir faz yardımı ile sabit bir faz üzerinden geçirilmeleri ve bu geçiş sırasında farklı hızlarla hareket etmeleri sonucu detektör tarafından tespit edilmesi temeline dayanır.

Uygulama alanları: Çevre, Gıda, Kimya, İlaç, Petrokimya, Polimer, Kozmetik, Kalite Kontrol, Biyokimya, Klinik Çalışmaları, Ziraat.

Teknik Özellikler:

Marka/ Model: Thermo Scientific / Thermo Ultimate 3000

Kullanılan detektörler: UV-DAD (190-800nm), Floresans(FL) , Refractive Index (RI)

Yardımcı modül: Kobra Cell

Laboratuvar Sorumlusu: Öğr. Gör. Dr. Selahattin ERDOĞAN (Tel: 0368 2715644 / 6150-6138)
Laboratuvar Yardımcı Personeli: Yücel GÖKGÖZ (Tel: 0368 2715644 / 6119)

Uygulama ve Ekstraksiyon Kılavuzu