• Post category:Duyurular

Merkez Müdürlüğümüz Müdürlük Makamında 03/01/2022 tarihinde saat 10:30’da aşağıda belirtilen gündem başlıkları ile ilgili “İç Paydaş Toplantısı” gerçekleştirilmiştir.

Toplantı Gündem Başlıkları
1- Merkez Müdürlüğümüz web sayfası kontrolü ve güncellenmesi
2- Kalite dosyalarının kontrolü ve eksikliklerin giderilmesi
3- 2022 Yılı İş Süreç Takviminin değerlendirilmesi