Bal Analizi
 1. Her analiz numunesi için MERLAB Otomasyon Sistemi üzerinden başvuru yapılmalıdır.
 2. Numuneler özellikleri bozulmadan laboratuvara ulaştırılmalıdır.
 3. Çatlak, kırık veya temiz bir görünüme sahip olmayan ambalajlar numunenin özelliklerini bozmuş olabileceğinden kabul edilmeyecektir.
 4. Numune miktarı en az 100g olmalıdır
Çevre Analiz Laboratuvarı

Su Analizi Numune Kabul Şartları

 1. Her analiz numunesi için MERLAB Otomasyon Sistemi üzerinden başvuru yapılmalıdır.
 2. Tüm numuneler; akma, sızıntı, dökülme, yırtılma tehlikesi olmayan, tercihen kimyasallar için uygun plastik veya cam şişelerde laboratuvara gönderilmelidir. Kapaklarının sıkı bir şekilde kapalı olduğundan emin olunmalıdır. Numune kapları numune ile etkileşim de bulunmayacak özellikte olmalıdır.
 3. Analiz numuneleri insan sağlığına ve çevreye zararlı olmamalıdır. Temas ve solunum yolu ile zehirlenmeye neden olabilecek toksik, kanserojen, patlayıcı ve radyoaktif numuneler analize kabul edilmemektedir. Şüpheli durumlarda mutlaka laboratuvar sorumlusu ile görüşülmelidir.
 4. Deney İstek Formu’nun doldurulup imzalanmasıyla analiz talep eden kişi, deneye gönderilen numunenin (varsa) insan ve çevre sağlığına olan zararlı etkilerini beyan ettiğini, etmediği takdirde oluşacak uygunsuzluklardan sorumlu olacağını kabul eder.
 5. Numune miktarı ve saklanma koşulları ve maksimum analiz süresi aşağıdaki tablodaki gibidir
 6. Her türlü kargo masrafı müşteriye aittir.
PARAMETREKAP CİNSİMİNİMUM
NUMUNE
MİKTARI
KORUMA KOŞULLARI
Askıda Katı Madde (AKM)Plastik500 ml2°C-5°C arasında soğutma (48 saat içinde)
Toplam Katı Madde (TKM: TDS, AKM)Plastik500 ml2°C-5°C arasında soğutma (48 saat içinde)
Nitrit, Nitrat, Amonyak, AmonyumPlastik500 ml2°C-5°C arasında soğutma (48 saat içinde)
pH, İletkenlikPlastik ve/veya Cam250 ml
Çözünmüş OksijenPlastik ve/veya Cam250 mlYerinde Analiz
Spektrofotometre Laboratuvarı

Spektrofotometre Laboratuvarı Numune Kabul Şartları

 1. Her analiz numunesi için MERLAB Otomasyon Sistemi üzerinden başvuru yapılmalıdır. Ayrıca ‘Deney Hizmet Sözleşmesi’ okunmalıdır.
 2. Numuneler özellikleri bozulmadan laboratuvara ulaştırılmalıdır.
 3. Çatlak, kırık veya temiz bir görünüme sahip olmayan ambalajlar numunenin özelliklerini bozmuş olabileceğinden kabul edilmeyecektir.
 4. Katı numuneler kilitli poşet veya ağzı tam kapalı ve mümkünse parafilmlenmiş kaplarda teslim edilmelidir.
 5. Filtre, cam ve benzeri geçirgen katı numuneler disk veya plaka formunda olmalıdır. Katı numune tutucu minimum 15 mm x 15 mm, maksimum 45 mm x 45 mm boyutunda ve maksimum 5 mm kalınlığında numuneler için uygundur.
 6. Numune içerisinde organik bileşik veya çözücüler varsa ayrıntılı olarak belirtilmelidir.
 7. Numunelerin homojen olması tercih edilir. Aksi takdirde analiz sonuçları farklılık gösterebilir ve laboratuvarımız bu durumdan sorumlu değildir.
 8. Bu kriterlerin kapsamadığı numune tipleri için numune kabul birimi/laboratuvar sorumlusu/deney sorumlusuyla görüşülmelidir.
 9. Analizi yapılacak numuneler uygun kaplarda, dökülmeyecek veya akmayacak şekilde ve içine konulduğu kaptan etkilenmeyecek bir ambalaj içerisinde getirilmeli veya gönderilmelidir. Ambalaj üzerinde numuneyi tanımlayan isim veya kod numarası mutlaka bulunmalıdır. Numuneye özgü kaplarda gönderilemeyen numuneler analiz edilmeyecektir ve bu durumda ortaya çıkan sorumluluklar analizi isteyen kişi/kuruluşa aittir.
 10. Analiz numuneleri insan sağlığına ve çevreye zararlı olmamalıdır. Temas ve solunum yolu ile zehirlenmeye neden olabilecek toksik, kanserojen, patlayıcı ve radyoaktif numuneler analize kabul edilmemektedir. Şüpheli durumlarda mutlaka laboratuvar sorumlusu ile görüşülmelidir.
 11. Örneğe ait özel saklama koşulları (soğuk zincir, ışık ve hava geçirmez ambalajda) Analiz İstek Formunda bildirilmelidir. Özel saklama koşulları belirtilmeyen numunelerde olabilecek yapısal bozulmalardan laboratuvarımız sorumlu tutulamaz.
 12. İş yoğunluğuna göre analiz süresi uzayabilir. Cihaz arızası, iş yoğunluğu vb. sebeplerle herhangi bir gecikme olması durumunda bilgilendirme yapılacaktır.
 13. İletişim için laboratuvar@sinop.edu.tr adresi kullanılabilir.
Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarı

QPCR/Termal Cycler Numune Kabul Şartları
 1. Her analiz numunesi için MERLAB Otomasyon Sistemi üzerinden başvuru yapılmalıdır. Ayrıca ‘Deney Hizmet Sözleşmesi’ okunmalıdır.
 2. Numunelerin SÜBİTAM’a getirilmesine kadar geçen sürede muhafazasının sorumluluğu, numune sahibine aittir.
 3. Numunelerin özelliği bozulmadan en kısa sürede, imkan dahilinde aynı gün içinde laboratuvara ulaştırılmalıdır.
 4. Soğuk zincirde muhafaza edilen numuneler, soğuk zincirde ve bozulmadan laboratuvara getirilmelidir. 
 5. Patojen içerikli numuneler kabul edilmemektedir.
 6. Numune kapları numunenin hacimlerine ve özelliklerine uygun olacak şekilde tercih edilmeli numunenin hassasiyetine göre amber ya da cam şişelerde ağzı kapalı olarak teslim edilmelidir.
 7. Numune kapları kontamine olmamış bir şekilde ve kontaminasyona yol açmayacak şekilde olmalıdır.
 8. PCR hizmeti, önceden randevu verilerek yapılmaktadır. Başvurunuzun kabul edilmesine müteakip, randevunuzla ilgili tarih ve saat size bildirilecektir.
 9. PCR hizmeti için çalışılacak nükleik asit ve kaynak organizma (prokaryot, ökaryot) belirtilmelidir.
 10. Örneklere ait bilgilerin, reaksiyon ve analiz koşullarının cihaza girilmesi araştırmacının verdiği bilgi ve protokole istinaden uzman tarafından yapılacaktır. Araştırmacının Real Time PCR programı ve plate’ini kendisinin hazırlamış olması durumunda, hazırlanan program ve plate uygulanacaktır.
 11. Daha önce başka amaçlarda kullanılmış, yıpranmış ambalajlarda ve numune kapları ile getirilen numuneler kabul edilmez. Numuneler mutlaka RNase/DNase içermeyen 0,5-2mL’lik eppendorf tüplerde teslim edilmelidir. Çatlak, kırık ya da temiz bir görünüme sahip olmayan ambalajlar numunenin özelliklerini bozmuş olabileceğinden kabul edilmeyecektir.
 12. Numune üzerinde herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı belirtilmelidir (filtrelenmiş, seyreltilmiş, kullanılan kimyasallar vb).
 13. Numune/numuneler hacmi en az 10 µl olmalıdır. Numune ambalajları numuneyi açıklayacak bilgileri içeren etikete sahip olmalıdır. Numuneler müşteri tarafından mutlaka kodlanmalıdır. Deney raporunda sadece numune kodları belirtilecektir.
 14. Bu kriterlerin kapsamadığı numune tipleri için numune kabul birimi/laboratuvar sorumlusu/deney sorumlusuyla görüşülmelidir.
 15. Analiz numuneleri insan sağlığına ve çevreye zararlı olmamalıdır. Temas ve solunum yolu ile zehirlenmeye neden olabilecek toksik, kanserojen, patlayıcı ve radyoaktif numuneler analize kabul edilmemektedir. Şüpheli durumlarda mutlaka laboratuvar sorumlusu ile görüşülmelidir.
 16. Örneğe ait özel saklama koşulları (soğuk zincir, ışık ve hava geçirmez ambalajda) Analiz İstek Formunda bildirilmelidir. Özel saklama koşulları belirtilmeyen numunelerde olabilecek yapısal bozulmalardan laboratuvarımız sorumlu tutulamaz.
 17. Yapılacak analiz süresi örneklerin kabul edildiği tarihten itibaren en fazla 3 iş günüdür. İş yoğunluğuna göre analiz süresi uzayabilir. Cihaz arızası, iş yoğunluğu vb. sebeplerle herhangi bir gecikme olması durumunda bilgilendirme yapılacaktır.
 18. İletişim için laboratuvar@sinop.edu.tr adresi kullanılabilir.

Yatay/Dikey Elektroforez Numune Kabul Şartları
 1. Her analiz numunesi için MERLAB Otomasyon Sistemi üzerinden başvuru yapılmalıdır. Ayrıca ‘Deney Hizmet Sözleşmesi’ okunmalıdır.
 2. Numunelerin SÜBİTAM’a getirilmesine kadar geçen sürede muhafazasının sorumluluğu, numune sahibine aittir.
 3. Numunelerin özelliği bozulmadan en kısa sürede, imkan dahilinde aynı gün içinde laboratuvara ulaştırılmalıdır.
 4. Soğuk zincir gerektiren numuneler, soğuk zincir bozulmadan laboratuvara getirilmelidir. 
 5. Patojen içerikli numuneler kabul edilmemektedir.
 6. Numune kapları numunenin hacimlerine ve özelliklerine uygun olacak şekilde tercih edilmeli numunenin hassasiyetine göre amber ya da cam şişelerde ağzı kapalı olarak teslim edilmelidir.
 7. Çatlak, kırık ya da temiz bir görünüme sahip olmayan ambalajlar numunenin özelliklerini bozmuş olabileceğinden kabul edilmeyecektir.
 8. Numune kapları kontamine olmamış bir şekilde ve kontaminasyona yol açmayacak şekilde olmalıdır.
 9. Daha önce başka amaçlarda kullanılmış, yıpranmış ambalajlar da ve numune kapları ile getirilen numuneler kabul edilmez. Yatay elektroforez analizine gönderilen DNA, RNA ve PCR ürünü numuneleri hacimlerine ve özelliklerine uygun olacak şekilde DNAse/RNAse free mikrosantrifüj tüplerde iki set halinde hazırlanmalı ve etiketlenerek gönderilmelidir.
 10. Numune üzerinde herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı belirtilmelidir (filtrelenmiş, seyreltilmiş, kullanılan kimyasallar vb).
 11. Numune/numuneler hacmi en az 10 µl olmalıdır. Numune ambalajları numuneyi açıklayacak bilgileri içeren etikete sahip olmalıdır. Numuneler müşteri tarafından mutlaka kodlanmalıdır. Deney raporunda sadece numune kodları belirtilecektir.
 12. Bu kriterlerin kapsamadığı numune tipleri için numune kabul birimi/laboratuvar sorumlusu/deney sorumlusuyla görüşülmelidir.
 13. Analiz numuneleri insan sağlığına ve çevreye zararlı olmamalıdır. Temas ve solunum yolu ile zehirlenmeye neden olabilecek toksik, kanserojen, patlayıcı ve radyoaktif numuneler analize kabul edilmemektedir. Şüpheli durumlarda mutlaka laboratuvar sorumlusu ile görüşülmelidir.
 14. Örneğe ait özel saklama koşulları (soğuk zincir, ışık ve hava geçirmez ambalajda) Analiz İstek Formunda bildirilmelidir. Özel saklama koşulları belirtilmeyen numunelerde olabilecek yapısal bozulmalardan laboratuvarımız sorumlu tutulamaz.
 15. Yapılacak analiz süresi örneklerin kabul edildiği tarihinden itibaren en fazla 3 iş günüdür. İş yoğunluğuna göre analiz süresi uzayabilir. Cihaz arızası, iş yoğunluğu vb. sebeplerle herhangi bir gecikme olması durumunda bilgilendirme yapılacaktır.
 16. İletişim için laboratuvar@sinop.edu.tr adresi kullanılabilir.
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
 1. Her analiz numunesi için MERLAB Otomasyon Sistemi üzerinden başvuru yapılmalıdır. Ayrıca ‘Deney Hizmet Sözleşmesi’ okunmalıdır.
 2. Numunelerin SÜBİTAM’a getirilmesine kadar geçen sürede muhafazasının sorumluluğu, numune sahibine aittir.
 3.  Bozulma özelliği olan numuneler (ısı, ışık, nem etkisiyle), gerekiyorsa aynı gün içinde laboratuvara ulaştırılmalıdır.
 4. Numunelerin özel saklama şartları varsa belirtilmelidir.
 5. Analiz için gönderilecek sıvı numuneler sızdırmaz kapaklı bir kapta Merkez Laboratuvarı’na ulaştırılmalıdır. Numune miktarı membran filtrasyon analizi için en az 500 ml, diğer mikrobiyolojik analizler için en az 5 ml olmalıdır. Orijinal numuneyi temsil eden numune/numuneler plastik kaplarda, cam şişelerde veya santrifüj tüplerinde, ışığa hassas ise koyu renkli ambalajlarda ağzı kapalı olarak teslim edilmelidir. Çatlak, yıpranmış ya da temiz bir görünüme sahip olmayan ambalajlar numunenin özelliklerini bozmuş olabileceğinden kabul edilmez.
 6. Mikrobiyolojik analizler için SÜBİTAM’dan steril kap talep edilmelidir. Her bir örnek için 2 adet numune steril kaplarda getirilmelidir.
 7. Numune ambalajları numuneyi açıklayacak bilgileri içeren etikete sahip olmalıdır. Numuneler 01’den başlanarak müşteri tarafından mutlaka kodlanmalıdır. Deney Raporunda sadece numune kodları belirtilecektir. Mühürlü olması gereken örneklerin mühürlerinin zarar görmemiş olması gerekmektedir. Bu kritere uygun olmayan örnekler SÜBİTAM tarafından kabul edilmez.
 8.  Numunenin tahmini ölçüm süresi; analiz sırası söz konusu numuneye geldiği andan itibaren 3-5 gün arasında değişebilir.
 9. Analiz numuneleri insan sağlığına ve çevreye zararlı olmamalıdır. Temas ve solunum yolu ile zehirlenmeye neden olabilecek toksik, kanserojen, patlayıcı ve radyoaktif numuneler analize kabul edilmemektedir. Şüpheli durumlarda mutlaka laboratuvar sorumlusu ile görüşülmelidir.
 10. Örneğe ait özel saklama koşulları (soğuk zincir, ışık ve hava geçirmez ambalajda) Analiz İstek Formunda bildirilmelidir. Özel saklama koşulları belirtilmeyen numunelerde olabilecek yapısal bozulmalardan laboratuvarımız sorumlu tutulamaz.
 11. İş yoğunluğuna göre analiz süresi uzayabilir. Cihaz arızası, iş yoğunluğu vb. sebeplerle herhangi bir gecikme olması durumunda bilgilendirme yapılacaktır.
 12. İletişim için laboratuvar@sinop.edu.tr adresi kullanılabilir.
Liyofilizatör Numune Kabul Şartları
 1. Her analiz numunesi için MERLAB Otomasyon Sistemi üzerinden başvuru yapılmalıdır. Ayrıca ‘Deney Hizmet Sözleşmesi’ okunmalıdır.
 2. Numunelerin SÜBİTAM’a getirilmesine kadar geçen sürede muhafazasının sorumluluğu, numune sahibine aittir.
 3. Numunelerin özelliği bozulmadan en kısa sürede, imkan dahilinde aynı gün içinde laboratuvara ulaştırılmalıdır.
 4. Numune için uygun sıcaklık ve basınç değerleri belirtilmelidir.
 5. Etil alkol, asetonitril, etil asetat, hekzan gibi organik çözücü kullanılan numuneler, direkt olarak liyofilizatöre yüklendiğinde cihaza zarar verdiği için kabul edilmemektedir.
 6. Soğuk zincir gerektiren numuneler, soğuk zincirde ve bozulmadan laboratuvara getirilmelidir. 
 7. Patojen içerikli numuneler kabul edilmemektedir.
 8. Numune kapları numunenin hacimlerine ve özelliklerine uygun olacak şekilde tercih edilmeli numunenin hassasiyetine göre amber ya da cam şişelerde ağzı kapalı olarak teslim edilmelidir.
 9. Numune kapları kontamine olmamış bir şekilde ve kontaminasyona yol açmayacak şekilde olmalıdır.
 10. Çatlak, kırık ya da temiz bir görünüme sahip olmayan ambalajlar numunenin özelliklerini bozmuş olabileceğinden kabul edilmeyecektir.
 11. Numune üzerinde herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı belirtilmelidir (filtrelenmiş, seyreltilmiş, kullanılan kimyasallar vb).
 12. Numuneler liyofilizasyon öncesinde en az 24 saat süresince merkezimizde derin dondurucuda (-20° C) muhafaza edilecektir.
 13. Numune/numuneler hacmi en az 5 µl en fazla 150 ml olmalıdır.
 14. Numune ambalajları numuneyi açıklayacak bilgileri içeren etikete sahip olmalıdır. Numuneler müşteri tarafından mutlaka kodlanmalıdır. Deney raporunda sadece numune kodları belirtilecektir.
 15. Bu kriterlerin kapsamadığı numune tipleri için numune kabul birimi/laboratuvar sorumlusu/deney sorumlusuyla görüşülmelidir.
 16. Analiz numuneleri insan sağlığına ve çevreye zararlı olmamalıdır. Temas ve solunum yolu ile zehirlenmeye neden olabilecek toksik, kanserojen, patlayıcı ve radyoaktif numuneler analize kabul edilmemektedir. Şüpheli durumlarda mutlaka laboratuvar sorumlusu ile görüşülmelidir.
 17. Örneğe ait özel saklama koşulları (soğuk zincir, ışık ve hava geçirmez ambalajda) Analiz İstek Formunda bildirilmelidir. Özel saklama koşulları belirtilmeyen numunelerde olabilecek yapısal bozulmalardan laboratuvarımız sorumlu tutulamaz.
 18. Analiz süresi numunenin hacmine göre değişmektedir. İş yoğunluğuna göre analiz süresi uzayabilir. Cihaz arızası, iş yoğunluğu vb. sebeplerle herhangi bir gecikme olması durumunda bilgilendirme yapılacaktır.
 19. İletişim için laboratuvar@sinop.edu.tr adresi kullanılabilir.
X-ışınları Laboratuvarı
 1. Her analiz numunesi için MERLAB Otomasyon Sistemi üzerinden başvuru yapılmalıdır.
 2. Kristal örnekleri, küçük cam preparat şişesi, plastik kaplar, kısa deney tüpü veya ependorf tüpü içinde ağızları kapalı bir şekilde gönderilmelidir. Numuneler numuneyi açıklayacak bilgileri içeren etikete sahip olmalıdır.
 3. Gönderilen tüplerde en az iki ve fazlası, seçilebilir, şisesine yapışmamış tek kristal örneği bulunmalıdır. Tek kristal analizi için uygun örnek büyüklüğü 0.10-0.50 mm’dir. Kristallendirmede kullanılan çözücüler belirtilmelidir.
 4. Çözücü içerisinde gönderilen örnekler kabul edilmeyecektir. Ayrıca analiz numuneleri insan sağlığına ve çevreye zararlı olmamalıdır.
 5. Analizi yapılacak kristalin; kapalı formülü ve beklenen olası yapısı hakkında bilginin Analiz İstek Formunda verilmesi gereklidir.
 6. Analiz sonuç dosyaları bir defa düzenlenir ve analiz sahibine teslim edilir.
 7. Analiz sonrasında artan örnekler geri isteniyorsa müşteriye iade edilecektir. Posta/kargo masrafı analizi talep eden kişiye aittir.
 8. Analiz süresi numune kabul tarihinden itibaren laboratuvardaki sıraya göre değişebilir. Taahhüt edilen şartlardan sapma olduğunda müşteri yazılı veya sözlü olarak bilgilendirilir.
 9. Analiz sonuçlarının bilimsel bir yayında kullanılması halinde bu analizlerin yapıldığı yerin SÜBİTAM olduğu yayında belirtilmelidir. (The authors acknowledge Scientific and Technological Research Application and Research Center, Sinop University, Turkey, for the use of the Bruker D8 QUEST diffractometer.).
 10. Analiz sonuçlarına itiraz edildiğinde çıkan sonuçlar, ilk sonuçları doğrularsa tekrar analiz ücreti alınır. Analiz sonuçlarına itiraz süresi 20 iş günüdür.
 11. Analiz sonuçları elektronik ortamda en fazla 1 yıl süre ile saklanır.
Enstrümental Cihaz Laboratuvarları

ICP-MS Numune Kabul Şartları

 1. Her analiz numunesi için MERLAB Otomasyon Sistemi üzerinden başvuru yapılmalıdır.
 2. Cihaza zarar vereceği için numune içerisinde HF, H2SO4, HClO4 olmamalıdır.
 3. Analize hazır sıvı numune miktarı en az 10 ml olmalıdır. Tuz gibi suda çözünebilen katı numuneler için numune miktarı en az 1g olmalıdır.
 4. Laboratuvarda sentezlenmiş az miktarda numuneler için deney sorumlusuyla görüşülmelidir.
 5. Numuneler parçacık içeriyorsa membran filtreden (gözenek boyutu 0,45 μm) süzülmelidir.
 6. Sıvı numunelere pH=2-2.5 olacak şekilde suprapur nitrik asit eklenmelidir. (10 ml süzülmüş su numunesi için 50 µl iz element çalışmalarına uygun yüksek saflıkta suprapur HNO3 eklenmesi tavsiye edilir.)
 7. Numune içerisinde organik yapılar (şeker, metanol, asetonitril, protein, yağ.vb) olmamalıdır. Bu yapıların olduğundan şüpheleniyorsa mikrodalga çözündürme işlemi uygulanmalıdır.
 8. Numunenin analiz için çözündürülmesi müşteri tarafından yapılacak ise ICP MS Birimi Analiz Personeli ile iletişime geçilerek, analize uygun ön işlem metodu hakkında bilgi alınmalıdır ve numune Mikrodalga Çözündürme Kitapçığına göre yapılmalıdır.
 9. Analiz sahibi tarafından homojen hale getirilmiş olan yaş et-balık gıda numuneleri için yeterli miktar 1.5g dır.
 10. Analiz sahibi tarafından homojen hale getirilmiş olan kuru veya lyoflize et-balık gıda numuneleri için yeterli miktar 0.5g dır.
 11. Analiz sahibi tarafından homojen hale getirilmiş olan kuru bitki numuneleri için yeterli miktar 0.5g dır.
 12. Analiz sahibi tarafından kurutulmuş 0.63µm elekten geçirilmiş sediman numuneleri için yeterli miktar 0.5g
 13. Metal ve benzeri katılar toz, talaş veya çok küçük parçalar halinde kesilmiş olarak getirilmelidir. Yeterli miktar 1g dır.
 14. İçecekler, bal, süt, çorba, atık su, çorba vb. kolloidler içeren numuneler için gerekli miktar 5g dır
 1. Cihazın ölçüme başlayabilmesi için geçen süre 90 dakika olup bu süreçte harcanan standartlar, tüne çözeltisi, argon gazı, CRM çözeltisi, göz önüne alındığında birimimizin zarara uğramaması adına numune miktarının en az 10 adet olması gerekmektedir, bundan az olan numunelerde başka numunelerin gelmesi beklenir, beklenmek istenmiyorsa +3 numune sayısı eklemesi yapılır.
 2. Tüm numuneler; akma, sızıntı, dökülme, yırtılma tehlikesi olmayan, uygun plastik veya cam şişelerde laboratuvara gönderilmelidir. Kapaklarının sıkı bir şekilde kapalı olduğundan emin olunmalıdır.
 3. Analiz numuneleri insan sağlığına ve çevreye zararlı olmamalıdır. Temas ve solunum yolu ile zehirlenmeye neden olabilecek toksik, patlayıcı, kanserojen ve radyoaktif numuneler analize kabul edilmemektedir. Şüpheli durumlarda mutlaka laboratuvar sorumlusu ile görüşülmelidir.
 4. Deney İstek Formu’nun doldurulup imzalanmasıyla analiz talep eden kişi, deneye gönderilen numunenin (varsa) insan ve çevre sağlığına olan zararlı etkilerini beyan ettiğini, etmediği takdirde oluşacak uygunsuzluklardan sorumlu olacağını kabul eder.
 5. Her türlü kargo masrafı müşteriye aittir.
LC-MS/MS Numune Kabul Şartları
 1. Her analiz numunesi için MERLAB Otomasyon Sistemi üzerinden başvuru yapılmalıdır.
 2. Tüm numuneler; akma, sızıntı, dökülme, yırtılma tehlikesi olmayan, daha önce kullanılmamış, tercihen kimyasallar için uygun plastik veya cam şişelerde laboratuvara gönderilmelidir. Kapaklarının sıkı bir şekilde kapalı olduğundan emin olunmalıdır. Numune kapları numune ile etkileşim de bulunmayacak özellikte olmalıdır.
 3. Analiz numuneleri insan sağlığına ve çevreye zararlı olmamalıdır. Temas ve solunum yolu ile zehirlenmeye neden olabilecek toksik, kanserojen, patlayıcı ve radyoaktif numuneler analize kabul edilmemektedir. Şüpheli durumlarda mutlaka laboratuvar sorumlusu ile görüşülmelidir.
 4. Deney İstek Formu’nun doldurulup imzalanmasıyla analiz talep eden kişi, deneye gönderilen numunenin (varsa) insan ve çevre sağlığına olan zararlı etkilerini beyan ettiğini, etmediği takdirde oluşacak uygunsuzluklardan sorumlu olacağını kabul eder.
 5. Taze numuneler bozulmadan, soğuk zincir gerektiren numuneler ise soğuk zincir kırılmadan en kısa sürede laboratuvara getirilmelidir.
 6. Yapılacak analiz türüne göre gönderilmesi gereken numune miktarları değişmektedir. Gönderilecek numune miktarı için “Analiz Listesi”ne bakmanız gerekmektedir.
 7. Analiz için gönderilen numuneler homojen olmalıdır. Aksi takdirde örnek bütünü temsil etmediği için yanıltıcı sonuçlar çıkabilir ve laboratuvarımız bu durumdan sorumlu değildir.
 8. Numunenin çeşidine göre; öğütme, homojenizasyon ve kurutma gibi ek işlemler belirli bir ücret karşılığında yapılmaktadır. Numune homojenizasyonu için gerekli miktar örneğin niteliğine göre değişmekte olup bu işlem için laboratuvar sorumlusu ile görüşülmelidir.
 9. Cihazın ölçüme başlayabilmesi için geçen süre 75 dakika olup bu süreçte harcanan sarflar göz önüne alındığında birimimizin zarara uğramaması adına numune miktarının en az 10 adet olması gerekmektedir, bundan az olan numunelerde başka numunelerin gelmesi beklenir, beklenmek istenmiyorsa +3 numune sayısı eklemesi yapılır.
 10. Her türlü kargo masrafı müşteriye aittir.
UHPLC Numune Kabul Şartları
 1. Her analiz numunesi için MERLAB Otomasyon Sistemi üzerinden başvuru yapılmalıdır.
 2. Tüm numuneler; akma, sızıntı, dökülme, yırtılma tehlikesi olmayan, tercihen kimyasallar için uygun plastik veya cam şişelerde laboratuvara gönderilmelidir. Kapaklarının sıkı bir şekilde kapalı olduğundan emin olunmalıdır. Numune kapları numune ile etkileşim de bulunmayacak özellikte olmalıdır.
 3. Analiz numuneleri insan sağlığına ve çevreye zararlı olmamalıdır. Temas ve solunum yolu ile zehirlenmeye neden olabilecek toksik, kanserojen, patlayıcı ve radyoaktif numuneler analize kabul edilmemektedir. Şüpheli durumlarda mutlaka laboratuvar sorumlusu ile görüşülmelidir.
 4. Deney İstek Formu’nun doldurulup imzalanmasıyla analiz talep eden kişi, deneye gönderilen numunenin (varsa) insan ve çevre sağlığına olan zararlı etkilerini beyan ettiğini, etmediği takdirde oluşacak uygunsuzluklardan sorumlu olacağını kabul eder.
 5. Analize hazır sıvı numune miktarı en az 2 mL, katı numune miktarı 50 g olmalıdır. Katı örneklerin çözündürülmesi işlemleri için gerekli olan çözücüler analizi talep edenler tarafından uygun kaplarda verilmelidir.
 6. Balda şeker ve HMF analizi için gerekli numune miktarı 20g olmalıdır.
 7. Analiz için gönderilecek örnekler ekstraksiyon vb. herhangi bir ön işleme gerek duyulmayacak şekilde analize hazır durumda olmalıdır. Örnekler, kolona ve cihaza zarar verebilecek safsızlıklar içermemeli ve sıvı örneklerde çözünmemiş partiküller bulunmamalıdır. Analizi talep edilen örnekler 0,45 μm veya 0,22 μm’lik filtrelerden geçirilerek teslim edilmelidir.
 8. Ekstraksiyon ile ilgili çalışmalar için laboratuvar sorumlularıyla ön görüşme yapılmalıdır.
 9. Her türlü kargo masrafı müşteriye aittir.
GC-MS Numune Kabul Şartları
 1. Her analiz numunesi için MERLAB Otomasyon Sistemi üzerinden başvuru yapılmalıdır.
 2. Tüm numuneler; akma, sızıntı, dökülme, yırtılma tehlikesi olmayan, daha önce kullanılmamış ambalajda, ağzı sıkı bir şekilde kapatılmış olarak kabul edilir. Numune kapları numune ile etkileşimde bulunmayacak özellikte olmalıdır.
 3. Taze numunelerin özelliği bozulmadan en kısa sürede laboratuvara ulaştırılması gerekmektedir.     
 4. Soğuk zincir gerektiren numuneler, soğuk zincir bozulmadan laboratuvara getirilmelidir. Yapılacak analiz türüne göre gönderilmesi gereken numune miktarları değişmektedir. Gönderilecek numune miktarı için “Analiz Listesi”ne bakmanız gerekmektedir.
 5. Numunelerin homojen olması tercih edilir. Aksi takdirde analiz sonuçları farklılık gösterebilir ve laboratuvarımız bu durumdan sorumlu değildir.
 6. Öğütme, homojenizasyon ve kurutma gibi ek işlemler belirli bir ücret karşılığında yapılmaktadır. Bunun için laboratuvar sorumlusu ile görüşülmelidir.
 7. Her türlü kargo masrafı müşteriye aittir.
HPGe Numune Kabul Şartları
1.       Her analiz numunesi için MERLAB Otomasyon Sistemi üzerinden başvuru yapılmalıdır.
2.       Numeneler katı veya toz formda olmalıdır. Numuneler 100 ml ‘lik kaplarda olmalıdır.
3.       Numunelerin SÜBİTAM‘a getirilmesine kadar geçen sürede muhafazasının sorumluluğu araştırmacıya aittir.
4.       Numunelerin özel saklama şartları varsa Analiz İstek Formunda ilgili bölümde belirtilmelidir.
5.       Orijinal numuneyi temsil eden numune/numuneler hacimlerine ve özelliklerine uygun olacak şekilde tercihen polipropilen kaplarda veya cam kaplarda ağzı kapalı olarak teslim edilmelidir.
6.       Soğuk zincir gerektiren numuneler, soğuk zincir bozulmadan laboratuvara getirilmelidir.
7.       Numune ambalajları numuneyi açıklayacak bilgileri içeren etikete sahip olmalıdır. Numuneler 01’den başlanarak analizi talep eden araştırmacı tarafından mutlaka kodlanmalıdır. Analiz Raporunda sadece numune kodları belirtilecektir.
8.       Patlayıcı, toksik, radyoaktif ve kanserojen özellikte numunelerle ilgili cihaz sorumlusu bilgilendirilmelidir.
9.       Numunelerin homojen olması tercih edilir.
10.    Numune içerisinde organik çözücüler varsa ayrıntılı olarak belirtilmelidir.
11.    Başvuru formu ve analiz istek formu doldurulmuş olmalıdır ve numune ile birlikte getirilmelidir.
12.    Kargo ile gönderilecek numunelerde alıcı ismine Laboratuvar sorumlusunun ismi girilmelidir. Aksi takdirde kargonun ulaşması mümkün olmayabilir.
13.    Tahmini analiz süresi maksimum 15 gündür. İş yoğunluğuna göre analiz süresi uzayabilir. Cihaz arızası, iş yoğunluğu vb. sebeplerle herhangi bir gecikme olması durumunda bilgilendirme yapılacaktır.
14.    İletişim için: laboratuvar@sinop.edu.tr adresi kullanılabilir.