YÜKSEK SAFLIKTA GERMANYUM DEDEKTÖRLÜ GAMA ÖLÇÜM SİSTEMİ

Gama ışını ölçümü jeokimyasal araştırmalar, çevresel analizler, nükleer sanayi ve astrofizikte yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Ge dedektörlü gama ölçüm sistemi sayesinde farklı enerji ve şiddetlerde gama ışını yayan radyoaktif maddelerin analizi gerçekleştirilebilmektedir. Ge dedektörlü Gama ölçüm sistemi enerji-duyarlı yarıiletken radyasyon dedektörü (Ge), sıvı azot temelli dedektör soğutması, dedektörden gelen veriyi işleyen elektronik sistem ve sinyal yükselticilerden oluşmuştur. Sistemdeki germanyum kristali yüksek saflıkta olup p-tipi ve eş eksenlidir. Ayrıca detektör penceresi alüminyumdur. 40 keV-10 MeV enerjili gama ışınlarını ölçebilmektedir. Bağıl fotopik verimi en az %40’tır. Ayırma gücü 1,33 Mev’de (60Co – FWHM) 1,85 Kev’dir.

Teknik Özellikler:
Marka: ORTEC
Model: GEM40P4-83
Skala:40keV-10Mev
Verim: %40
Ayırma Gücü: 1.85Kev / 1,33MeV (60Co – FWHM)
Laboratuvar Sorumlusu: Öğr. Gör. Dr. Fatih BULUT (Tel: 0368 2715644 / 6116, 6105)