SIVI KROMATOGRAFİSİ-KÜTLE /KÜTLE SPEKTROMETRESİ (LC-MS/MS)

Cihazın Amacı: Karmaşık matrislerdeki iz seviyedeki analitlerin hassas miktar tayini ve yapı çözümlemesini yapmak.

Çalışma Prensibi: Sıvı kromatografisinin (LC) çözünürlük gücü ile üçlü kuadropol kütle spektrometresinin hassas ölçüm kombinasyonunu içerir. Sıvı kromatografisi, karışımdaki bileşenleri ayırırken kütle spektroskopisi, her bir bileşenin yapısal olarak tanımlanmasında yardımcı olur.

Uygulama Alanları: Farmakoloji, İlaç Kimyası, Gıda, Çevre, Pestisit, Hormon ve Antibiyotik Kalıntı Analizleri.

Teknik Özellikler:

Marka/ Model: Agilent Technologies / 6460 Triple Quad LC/MS 

İyonizasyon Modları: Electrospray ESI (- + ), Atmospheric Pressure Chemical Ionization APCI (- + )

Birincil ve İkincil Gazlar: Azot (saflık;%97> ve saflık: %99.999)

Kütle Filtresi ve Dedektörü: Triple Quadrupol, Dual mode (9 order)

Sıvı Kromatografi Ünitesi: Agilent Infinity 1260 HPLC

Azot Gazı Jenaratörü: Peak Scientific Instruments, NM32LA

Laboratuvar Sorumluları:   Öğr. Gör. Dr. Özlem BİLGİN (Tel: 0368 2715644 / 6143-6139)
                                              Öğr. Gör. Dr. Selahattin ERDOĞAN (Tel: 0368 2715644 / 6150-6138)
Laboratuvar Yardımcı Personeli: Uğur ÇARLI (Tel: 0368 2715644 / 6106)

Uygulama Kılavuzu

Kütle Spektrometresi Veri Tabanı