İNDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA – KÜTLE SPEKTROMETRESİ (ICP-MS)

Cihazın Amacı: Katı ve sıvı numunelerde elementlerin hassas ve doğru biçimde ppb(mikrogram/kilogram) ve ppt (nanogram/kilogram) mertebesinde nitel ve nicel olarak ölçümü.

Çalışma Prensibi: Elektromanyetik indüksiyonla 10000 °K sıcaklığa ulaştırılan örneğin argon plazması tarafından iyonize edilmesi, iyonize elementlerin kütle spektrometresi tarafından kütle/yük oranına göre ayrıştırılması ve element derişimlerinin elektron çoklayıcı sonrasında bir dedektör tarafından ölçülmesi aşamalarını içerir.

Uygulama alanları: Çevre (içme suyu, deniz suyu, atık su, katı atıklar, toprak, çamur), Gıda, Klinik (doku, kan, saç, idrar), Jeoloji (toprak, kayaç), Sanayi (madde karakterizasyonu)

Teknik Özellikler:

Marka/ Model: Agilent Technologies / 7700X ICP-MS Systems

Birincil ve İkincil gazlar: Argon ( %99.999 saflık)

Interferans Giderici Çarpıştırma Hücresi ve Gazı: OSR3, Helyum (%99.999 saflık)

Kütle Filtresi ve Dedektörü: Quadrupol, Dual mode (9 order dynamic)

Oto Örnekleyici: ASX-520 Autosampler

Yardımcı Ünite: Mikrodalga Çözündürme Ünitesi, Milestone Start D 260

Laboratuvar Sorumlusu: Öğr. Gör. Dr. Selahattin ERDOĞAN (Tel: 0368 2715644 / 6150-6138)
Laboratuvar Yardımcı Personeli: Beyza SAĞOL (Tel: 0368 2715644 / 6015)

Mikrodalga Çözündürme İstek Formu

Temini ve Kullanımı Mümkün Olan Standartlar