GAZ KROMOTOGRAFİSİ-KÜTLE SPEKTROMETRESİ (GC-MS)

Cihazın Amacı: Gazların ve uçucu maddelerin analizleri. Organik, inorganik ve biyolojik örneklerin nitel-nicel çalışmaları ve bunların moleküler yapı tayini.

Çalışma Prensibi: Gaz kromatografisi-kütle spektroskopisi, iki güçlü analitik tekniğin kombinasyonudur. Gaz kromatografisi, karışımdaki bileşenleri ayırırken kütle spektroskopisi, her bir bileşenin yapısal olarak tanımlanmasında yardımcı olur.  

Uygulama alanları: Uçucu yağ asitleri, alkoloidler, terpenler, steroidler,  ilaçlar,  petrol ürünlerinin nitel ve nicel analizleri. Adli tıp ve uyuşturucu madde analizleri.

Yapılan Analizler: Yağ asidi bileşenlerinin tayini

Teknik Özellikler:

Marka/ Model: Thermo Scientific / Trace 1310 Gas Chromatograph / ISQ Single Quadrupole GC-MS

Oto Örnekleyici: AI-AS 1310 Series Autosampler

Kullanılan Gazlar: Azot, Helyum, Hidrojen, Kuru Hava. (%99.999 saflık)

Mevcut Dedektörler: GC-FID ve GC-MS

Laboratuvar Sorumluları: Öğr. Gör. Doç. Dr. Derya ÜRKMEZ (Tel: 0368 2715644 / 6158-6137)
                                            Öğr. Gör. Dr. Ufuk BOZKURT OBUZ (Tel: 0368 2715644 / 6142)

Uygulama Kılavuzu