EN

LC-MS MS Laboratuvarı

                                 SIVI KROMATOGRAFİSİ-KÜTLE /KÜTLE SPEKTROMETRESİ (LC-MS/MS)

                                
 

Cihazın Amacı: Karmaşık matrislerdeki iz seviyedeki analitlerin hassas miktar tayini ve yapı çözümlemesi

Çalışma Prensibi: Sıvı kromatografisinin (LC) çözünürlük gücü ile üçlü kuadropol kütle spektrometresinin hassas ölçüm kombinasyonunu içerir. Sıvı kromatografisi, karışımdaki bileşenleri ayırırken kütle spektroskopisi, her bir bileşenin yapısal olarak tanımlanmasında yardımcı olur.

Uygulama Alanları: Küçük farmasötik bileşiklerden büyük proteinlerin tayinine kadar, polar iyonik, termal olarak kararsız ve uçucu olmayan bileşiklerin analizleri. Farmakoloji, ilaç kimyası, gıda ve çevre analizlerinde, özellikle pestisit, hormon, ve antibiyotik kalıntı analizleri.

Teknik Özellikler:

Marka/ Model: Agilent Technologies / 6460 Triple Quad LC/MS 

İyonizasyon Modları: Electrospray ESI (- + ), Atmospheric Pressure Chemical Ionization APCI (- + )

Birincil ve İkincil Gazlar: Azot (saflık;%97> ve saflık: %99.999)

Kütle Filtresi ve Dedektörü: Triple Quadrupol, Dual mode (9 order)

Sıvı Kromatografi Ünitesi: Agilent Infinity 1260 HPLC

Azot Gazı Jenaratörü: Peak Scientific Instruments, NM32LA

Laboratuvar Sorumluları:   Öğr. Gör. Dr. Özlem BİLGİN (Tel: 0368 2715644 / 6143-6139)
                                              Öğr. Gör. Dr. Selahattin ERDOĞAN (Tel: 0368 2715644 / 6150-6138)

Laboratuvar Yardımcı Personeli: Uğur ÇARLI (Tel: 0368 2715644 / 6106)

                                                LC-MS/MS Analiz İstek Formu
                                                LC-MS/MS mevcut standartları   
                                                LC-MS/MS Kolonları, Potansiyel Uygulamalar/Analizler
                                                LC-MS/MS Ekstraksiyon Kitleri ve Kılavuzu
                                                Uygulama Kılavuzu
                                                Kütle Spektrometres
i Veri Tabanı
                                                Ücret Listesi Laboratuvarlarımız ve Cihazlarımız