EN

ICP-MS Laboratuvarı

                                                     İNDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA - KÜTLE SPEKTROMETRESİ (ICP-MS)

                            

Cihazın Amacı: Katı ve sıvı örneklerde elementlerin hassas ve doğru biçimde ppb(mikrogram/kilogram) ve ppt (nanogram/kilogram) mertebesinde nitel ve nicel olarak ölçümü.

Çalışma Prensibi: Elektromanyetik indüksiyonla 10000 °K sıcaklığa ulaştırılan örneğin argon plazması tarafından iyonize edilmesi, iyonize elementlerin kütle spektrometresi tarafından kütle/yük oranına göre ayrıştırılması ve element derişimlerinin elektron çoklayıcı sonrasında bir dedektör tarafından ölçülmesi aşamalarını içerir.

Uygulama alanları: Çevre (içme suyu, deniz suyu, atık su, katı atıklar, toprak, çamur), Gıda, Klinik (doku, kan, saç, idrar), Jeoloji (toprak, kayaç), Sanayi (madde karakterizasyonu)

Teknik Özellikler:

Marka/ Model: Agilent Technologies / 7700X ICP-MS Systems

Birincil ve İkincil gazlar: Argon ( %99.999 saflık)

Interferans Giderici Çarpıştırma Hücresi ve Gazı: OSR3, Helyum (%99.999 saflık)

Kütle Filtresi ve Dedektörü: Quadrupol, Dual mode (9 order dynamic)

Oto Örnekleyici: ASX-520 Autosampler

Yardımcı Ünite: Mikrodalga Çözündürme Ünitesi, Milestone Start D 260

Laboratuvar Sorumlusu: Öğr. Gör. Dr. Selahattin ERDOĞAN (Tel: 0368 2715644 / 6150-6138)
Laboratuvar Yardımcı Personeli: Beyza SAĞOL (Tel: 0368 2715644 / 6015)

                                                   ICP-MS Analiz İstek Formu
                                                   Mevcut Standartlar, Tune Çözeltisi, İnternal Standart Çözeltisi
                                                   Ölçümde Kullanılan İzotoplar, İzobarik Girişim Çizelgesi ve Çok Atomlu Girişimler

                                                   Temini ve Kullanımı Mümkün Olan Standartlar
                                                   Potansiyel Uygulama Alanları

                                                   Ücret Listesi 

 Laboratuvarlarımız ve Cihazlarımız