EN
GC-MS Analizleri

Merkezimizde GC-MS ( Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi) analizleri başlamıştır.

Bilgilerinize...