EN

Analiz Ücretleri

SİNOP ÜNİVERSİTESİ
BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
ANALİZ-METOT ÜCRET LİSTESİ
X-Işınları Tek Kristal Analizi (XRD)  Analiz İstek Formu
    Hizmet Bedeli (KDV Hariç) XRD      
Analiz Kodu Yapılan Analiz Sinop Üniversitesi, *(OKÜP) Diğer Üniversiteler Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları
XRD-1 Ön İnceleme  100 TL 150 TL 150 TL
XRD-2 Data Toplama  150 TL 250 TL 300 TL
XRD-3 Data Toplama  50 $ Yurdışındaki Üniversiteler 
Açıklama X-ışınları laboratuvarındaki analizler için tek seferde yapılacak olan ödemelerde;
10-19 numune arasında %10, 20 numune ve üzeri analiz taleplerinde ise %20 indirim uygulanacaktır. 
 
İndüktif Olarak Eşleştirilmiş Plazma-Kütle Spektrometresi (ICP-MS) Analiz İstek Formu
    Hizmet Bedeli (KDV Hariç)  
Analiz Kodu Yapılan Analiz Sinop Üniversitesi, *(OKÜP) Diğer Üniversiteler Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları  
ICP-MS 1 Element Ölçümü 50 TL 70 TL  90 TL ICP/MS 
MKR 1 Mikrodalga Çözündürme 25 TL  35 TL 50 TL MİKRODALGA
Açıklama ICP MS1 de belirtilen ücret 1-11 element arası içindir.  İlave her element için Sinop Üniversitesi için 3 TL, Diğer Üniversiteler, Kamu Kurum ve Kuruluşları için 5 TL  eklenir.ICP-MS  laboratuvarındaki analizler için tek seferde yapılacak olan ödemelerde;  20 numune ve üzeri analizlerde %10,  50 numune ve üzeri analiz taleplerinde ise %20 indirim uygulanacaktır.  Mikrodalga çözündürme ücreti her bir numune için olan ücrettir. Mikrodalga çözündürmeyi kendisi yapacak olan numune sahipleri Analitik Laboratuvarı cihaz kullanım formu düzenlenmelidir.  
 
Sıvı Kromatografisi-Kütle/Kütle Spektrometresi (LC-MS/MS)  Analiz İstek Formu
    Hizmet Bedeli (KDV Hariç)  
Analiz Kodu Yapılan Analiz Sinop Üniversitesi, *(OKÜP) Diğer Üniversiteler Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları  
LC-MS/MS1 Pestisit Ölçümü 150 TL 175 TL  200 TL LC-MS/MS
LC-MS/MS2 Numune Ekstraksiyonu 85 TL  100 TL 115 TL
LC-MS/MS3 Kantitatif Analiz 150 TL 175 TL 200 TL
LC-MS/MS4 Kalitatif Analiz 100 TL 125 TL 150 TL
LC-MS/MS5 Amino Asit (19 adet) Analizi 300 TL 350 TL 400 TL
LC-MS/MS6 Amino Asit (39 adet) Analizi 350 TL 400 TL 450 TL
Açıklama LC-MS/MS 1 de belirtilen ücret 1-200 pestisit arası içindir. LC-MS/MS 2 ile matriks eldesi ve numune-spike eldesi sırasında kullanılan ekstraksiyon işlemi numune ekstraksiyonu sayısına eklenir. LC-MS/MS 3 Kantitatif analizlerde standartların analiz talep eden kişi tarafından temin edilmesi gerekmektedir ve ilave bileşen başına 20 TL ek analiz ücreti eklenir. LC-MS/MS 4 Kalitatif analiz kütle taraması içermektedir.  LC-MS/MS 5,6 analizlerinde numune ekstraksiyonu analiz bedeline dahildir. LC-MS/MS 5,6 analizlerinde ve ekstraksiyonunda JASEM firmasına ait kitler kullanılmaktadır .LC-MS/MS 1, 3, 4, 5, 6 için tek seferde yapılacak olan ödemelerde; 20 numune ve üzeri analizlerde %10, 50 numune ve üzeri analiz taleplerinde ise %20 indirim uygulanacaktır.
 
Ultra Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (UHPLC) Analiz İstek Formu
    Hizmet Bedeli (KDV Hariç)  
Analiz Kodu Yapılan Analiz Sinop Üniversitesi, *(OKÜP) Diğer Üniversiteler Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları  
UHPLC-1  Aflatoksin Ölçümü, Kafein Ölçümü 80 TL 90 TL  100 TL UHPLC
UHPLC-2 Aflatoksin Ekstraksiyonu 80 TL  90 TL 100 TL
UHPLC-3 Kantitatif Analiz  100 TL 125 TL 150 TL
UHPLC-4 Kalitatif Analiz     75 TL 100 TL 125 TL
UHPLC-5 Kafein Ekstraksiyonu 20 TL 30 TL 40 TL
Açıklama UHPLC  laboratuvarındaki analizler için (UHPLC-1,3,4 ) tek seferde yapılacak olan ödemelerde; 20 numune ve üzeri analizlerde %10, 50 numune ve üzeri analiz  taleplerinde ise %20 indirim uygulanacaktır. Numune hazirlama (UHPLC-2, 5) indirimsizdir. UHPLC-3 kantitatif analizlerinde standartların analiz talep eden kişi tarafından temin edilmesi gerekmektedir ve ilave bileşen başına 20 TL ek analiz ücreti eklenir.
 
Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometresi (GC-MS) Analiz İstek Formu
    Hizmet Bedeli (KDV Hariç)  
Analiz Kodu Yapılan Analiz Sinop Üniversitesi, *(OKÜP) Diğer Üniversiteler Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları  
GC-MS 1 Yağ Asitleri Kompozisyonu  150 TL 180 TL 200 TL GC-MS
GC-MS 2 Yağ Asitleri Kompozisyonu  230 TL 260 TL 280 TL
Açıklama GC-MS1 de türevlendirme dahil olup hazır yağ numunesinden yapılır. GC-MS2 de numune ekstraksiyonu ve türevlendirme dahildir. Hizmet bedellerine numune tekrarı (3) dahildir. Gaz kromatografisi laboratuvarındaki analizler için tek seferde yapılacak olan ödemelerde geçerli olmak üzere;  20 numune ve üzeri analizlerde %10, 50 numune ve üzeri analiz taleplerinde ise %20 indirim uygulanacaktır.
   
Yüksek Saflıkta Germanyum Dedektörü (ORTEC DSPEC50)    Analiz İstek Formu
    Hizmet Bedeli (KDV Hariç)  
Analiz Kodu Yapılan Analiz Sinop Üniversitesi, *(OKÜP) Diğer Üniversiteler Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları  
HPGE  Gama Radyoaktivitesi Ölçümü 90 TL 100 TL 120 TL HPGe
Açıklama Gama radyoaktivitesi ölçümü toprak numuneleri için yapılmaktadır. Nükleer laboratuvarındaki analizler için tek seferde yapılacak olan ödemelerde; 10-24 numune için %5, 25-34 numune için %10, 35-49 numune için %15, 50 ve üzeri numune analiz talepleri için ise %20 indirim uygulanacaktır.
 
Real Time PCR Reaksiyonu Analiz İstek Formu
    Hizmet Bedeli (KDV Hariç)  
Analiz Kodu Yapılan Analiz Sinop Üniversitesi, *(OKÜP) Diğer Üniversiteler Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları  
  Real Time PCR Reaksiyonu 1 Örnek / 50 TL 1 Örnek/ 60 TL  1 Örnek /75 TL PCR
1-10 Örnek / 200 TL 1-10 Örnek / 250 TL 1-10 Örnek / 300 TL
10-50 Örnek /700TL 10-50 Örnek / 850 TL 10-50 Örnek / 1.000 TL
50-96 Örnek /1.000 TL 50-96 Örnek /1.200 TL 50-96 Örnek / 1.500 TL
Açıklama Primerler/problar analiz ücretine dahil değildir    
 
  Mikrobiyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarı Cihaz Kullanımı Cihaz Kullanım Formu
    Hizmet Bedeli (KDV Hariç)      
Analiz Kodu Yapılan Analiz Sinop Üniversitesi, *(OKÜP) Diğer Üniversiteler Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları  
  Liyofilizasyon  Ücretsiz 40 TL/Gün 60 TL/Gün LİYOFİLİZASYON
  Otoklav  Ücretsiz 20 TL/ Tek Kullanım 30 TL/ Tek Kullanım MOLEKÜLER BİYOLOJİ & GENETİK VE MİKROBİYOLOJİ
  Sterilizatör Ücretsiz 20 TL (0-3 Saat) 30 TL (0-3 Saat)
  Steril Kabin (Laminar Flow) Ücretsiz 20 TL (0-3 Saat) 30 TL (0-3 Saat)
  Soğutmalı Santrifüjler  Ücretsiz 10 TL ( 1 Saat) 15 TL ( 1 Saat)
  Stomacher  Ücretsiz 5 TL/ Tek Kullanım 10 TL/ Tek Kullanım
  İnkübatör  Ücretsiz 15 TL/Gün 20 TL/Gün
  Soğutmalı İnkübatör Ücretsiz 15 TL/Gün 20 TL/Gün
  Çalkalayıcı İnkübatör Ücretsiz 15 TL/Gün 20 TL/Gün
  Etüv  Ücretsiz 10 TL ( 1 Saat) 15 TL ( 1 Saat)
  Kuru Hava Sterilizatörü  Ücretsiz 10 TL ( 1 Saat) 15 TL ( 1 Saat)
  Ultrasonik Homojenizatör Ücretsiz 5TL ( 3 Saat) 10 TL ( 3 Saat)
  Çoklu Su Banyosu  Ücretsiz 5 TL ( 3 Saat) 10 TL ( 3 Saat)
  Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı Ücretsiz 10 TL ( 1 Saat) 15 TL ( 1 Saat)
  Hassas Terazi Ücretsiz 10 TL ( 1 Saat) 15 TL ( 1 Saat)
  Vorteks Ücretsiz 5TL ( 3 Saat) 10 TL ( 3 Saat)
  Dijital Kameralı Trinoküler Araştırma Mikroskobu  (NIKON Ci-S) Ücretsiz 15 TL ( 1 Saat) 20 TL ( 1 Saat)
  pH Metre Ücretsiz 5 TL/ Tek Kullanım 10 TL/ Tek Kullanım
 
Mikrobiyoloji Laboratuvarı Analiz İstek Formu
    Hizmet Bedeli (KDV Hariç)  
Analiz Kodu Yapılan Analiz Sinop Üniversitesi, *(OKÜP) Diğer Üniversiteler Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları  
  Antimikrobiyal Aktivite Tayini 100 TL 120 TL 150 TL MİKROBİYOLOJİ
  Kuyu Difüzyonu 100 TL 120 TL 150 TL
  Minumum İnhibisyon Konsantrasyonu 100 TL 120 TL 150 TL
  Minumum Bakterisidal Konsantrasyonu 100 TL 120 TL 150 TL
  Antibiyogram Testi 30 TL 40 TL 50 TL
  Fekal Koliform Tayini 50 TL 60 TL 75 TL
  Toplam Koliform Tayini 50 TL 60 TL 75 TL
  Fekal Streptokok Tayini 50 TL 60 TL 75 TL
  Yerinden Numune Alınması İl Merkezi  40 TL İl Merkezi  50 TL İl Merkezi 60 TL
 İl Merkezi Dışı 80 TL   İl Merkezi Dışı 100 TL  İl Merkezi Dışı 120 TL
Açıklama: Antibiyogram testinde antibiyotikler analiz ücretine dahil değildir
Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarı Analiz İstek Formu
    Hizmet Bedeli (KDV Hariç)  
Analiz Kodu Yapılan Analiz Sinop Üniversitesi, *(OKÜP) Diğer Üniversiteler Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları  
  PCR Ürünü Agaroz Jel Elektroforezi 20 TL/10 Örnek 25 TL/10 Örnek 30 TL/ 10 Örnek ELEKTROFOREZ
  PCR Ürünü Pürifikasyonu 10 TL 12 TL 15 TL  MOLEKÜLER
  PCR Fragmentinin Jelden Ekstraksiyonu 20 TL 25 TL 30 TL
  PCR Optimizasyonu 120 TL 140 TL 180 TL
  Moleküler Marker Analizleri 40 TL 50 TL 60 TL
  RNA İntegrite ve Konsantrasyon Tayini 20 TL/Jel 25 TL/Jel 30 TL/Jel
  cDNA Sentezi 25 TL/Jel 30 TL/Jel 40 TL/Jel
  Protein İzolasyonu 35 TL 40 TL 50 TL
  SDS-Page, Native Page 100 TL/Jel 120 TL/Jel 150 TL/Jel
  Blotlama ( Western) 400 TL 450 TL 600 TL
Açıklama Moleküler Marker Analizleri RFLP-VNTR-RAPD primerler ve/veya restriksiyon enzimleri analiz ücretine dahil değildir. Blotlama ( Western) antikorlar analiz ücretine dahil değildir. Talep eden kişi ya da kurum tarafından temin edilmelidir.
 
Rotary Mikrotom  Analiz İstek Formu
    Hizmet Bedeli (KDV Hariç)  
Analiz Kodu Yapılan Analiz Sinop Üniversitesi, *(OKÜP) Diğer Üniversiteler Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları MİKROTOM
  İnce kesit  hazırlama ve boyama 40 TL /Blok Başı 60 TL /Blok Başı 90 TL/Blok Başı
  Doku görüntüleme Ücretsiz 20 TL /Blok Başı 30 TL /Blok Başı
 
UV-Visible Spektrofotometre Cihaz Kullanımı Cihaz Kullanım Formu
    Hizmet Bedeli (KDV Hariç)  
Analiz Kodu Yapılan Analiz Sinop Üniversitesi, *(OKÜP) Diğer Üniversiteler Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları UV-VIS
  UV-Visible Spektrofotometre Kullanımı 1-4 Saat 15 TL 1-4 Saat 20 TL 1-4 Saat 25 TL
4-8 Saat 30 TL 4-8 Saat 40 TL 4-8 Saat 50 TL
  Total Antioksidan Tayini (TAS) 60 TL 80 TL 100 TL  
  Total Oksidan Tayini(TOS) 60 TL 80 TL 100 TL  
Açıklama TAS ve TOS için kit fiyatları analiz ücretine dahildir. Kitler talep eden kişi veya kurum tarafından temin edildiğinde sadece kullanım ücreti alınacaktır. Tek seferde yapılacak olan analizlerde 20 numune ve üzeri analizlerde %10, 50 numune ve üzeri analizlerde %20 indirim uygulanacaktır  
 
Analitik Laboratuvarı, Hidrobiyoloji Laboratuvarı, Mikroskobi Laboratuvarı Cihaz Kullanımı Cihaz Kullanım Formu
    Hizmet Bedeli (KDV Hariç)  
Analiz Kodu Yapılan Analiz Sinop Üniversitesi, *(OKÜP) Diğer Üniversiteler Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları  
  Mikrodalga Çözündürme Ünitesi 40 TL( Günlük) 50 TL ( Günlük) 60 TL ( Günlük) ANALİTİK
  Yağ Tayini (Manuel Soxhlet) Ücretsiz 15 TL ( 1 Saat) 20 TL ( 1 Saat)
  Kül Fırını Ücretsiz 15 TL ( 3 Saat) 20 TL ( 3 Saat)
  Ham Kül Tayini Ücretsiz 20 TL 25 TL
  Toplam Kuru Madde ve Nem Tayini Ücretsiz 20 TL 25 TL
  Soğutmalı Santrifüj  Ücretsiz 15 TL ( 1 Saat) 20 TL ( 1 Saat)
  Rotary Evaporatör  Ücretsiz 15 TL ( 3 Saat) 20 TL ( 3 Saat)
  Etüv  Ücretsiz 15 TL ( 1 Saat) 20 TL ( 1 Saat)
  Vakumlu Etüv Ücretsiz 15 TL ( 1 Saat) 20 TL ( 1 Saat)
  Kuru Hava Sterilizatörü  Ücretsiz 15 TL ( 1 Saat) 20 TL ( 1 Saat)
  Ultrasonik Su Banyosu Ücretsiz 10TL ( 3 Saat) 15 TL ( 3 Saat)
  Çoklu Su Banyosu  Ücretsiz 10 TL ( 3 Saat) 15 TL ( 3 Saat)
  pH Metre Ücretsiz 10 TL/ Tek Kullanım 15 TL/ Tek Kullanım
  Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı Ücretsiz 10 TL ( 1 Saat) 20 TL ( 1 Saat)
  Hassas Terazi Ücretsiz 10 TL ( 1 Saat) 20 TL ( 1 Saat)
  Vorteks Ücretsiz 10TL ( 3 Saat) 15 TL ( 3 Saat)
  YSI-Multi Parametre   80 TL ( Günlük) 100 TL ( Günlük) 120 TL ( Günlük) MİKROSKOBİ ve HİDROBİYOLOJİ
  Motorlu Elek Sallama Ücretsiz 10 TL ( 1 Saat) 15 TL ( 1 Saat)
  Akıntı Hızı Ölçer  20 TL ( Günlük) 35 TL ( Günlük) 45 TL ( Günlük)
  Dijital Analiz Sistemli,
Çizim Ataçmanlı Araştırma Mikroskobu (LEICA)
Ücretsiz 20 TL ( 1 Saat) 25 TL ( 1 Saat)
  Dijital Kameralı Trinoküler Araştırma Mikroskobu  (NIKON Ci-S) Ücretsiz 15 TL ( 1 Saat) 20 TL ( 1 Saat)
Açıklama Su harici diğer çözücülerin ve sarf malzemelerin kullanıcı tarafından temin edilmesi gerekmektedir. 
 
Yağ Tayini (Tam Otomatik Soxhlet) Analiz İstek Formu
    Hizmet Bedeli (KDV Hariç)  
Analiz Kodu Yapılan Analiz Sinop Üniversitesi, *(OKÜP) Diğer Üniversiteler Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları YAG
  Yağ Tayini % 80 TL 90 TL 100 TL
Açıklama Analiz sonuçları numunenin içerisindeki % yağ miktarını vermektedir.
 
Saf Su Odası Saf Su İstek Formu
    Hizmet Bedeli (KDV Hariç)  
Analiz Kodu Yapılan Analiz Sinop Üniversitesi, *(OKÜP) Diğer Üniversiteler Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları SAF SU ALIMI
  Deiyonize Su ( L) 2 TL 3 TL 4 TL
  Ultra Saf Su ( L) 3 TL 4 TL 5 TL
 
Su Analizi Analiz İstek Formu
    Hizmet Bedeli (KDV Hariç)  
Analiz Kodu Yapılan Analiz Sinop Üniversitesi, *(OKÜP) Diğer Üniversiteler Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları  
  Amonyum Azotu(Vis. Spek.) 40 TL 50 TL 60 TL SU ANALİZİ
  Nitrit (Vis. Spektro) 40 TL 50 TL 60 TL
  KOİ (Vis. Spektro) 40 TL 50 TL 60 TL
  Fosfat (Vis. Spektro) 40 TL 50 TL 60 TL
  Fenol (Vis. Spektro) 40 TL 50 TL 60 TL
  Siyanür (Vis. Spektro) 40 TL 50 TL 60 TL
  Klor (Vis. Spektro) 30 TL 40 TL 50 TL
  Demir (Vis. Spektro) 30 TL 40 TL 50 TL
  Renk (Vis. Spektro) 10 TL 12 TL 15 TL
  pH (Hach-Multi) 10 TL 12 TL 15 TL
  İletkenlik (Hach-Multi) 10 TL 12 TL 15 TL
  Çözünmüş Oksijen(Hach Multi) 10 TL 12 TL 15 TL
  ORP(YSI Multı) 10 TL 12 TL 15 TL
  Bulanıklık (YSI Multi) 10 TL 12 TL 15 TL
  Tuzluluk,TDS(YSI Multi) 10 TL 12 TL 15 TL
Açıklama Visible Spektrofotometrede yapılan analizler Hach LCK kitleri kullanılarak yapılmaktadır. Prob özellikleri sebebiyle İki farklı tip multiparametre kullanılmaktadır; Portatif(Hach) ve Saha tipi(YSI) İleri seviye su analizleri için ICP-MS formu düzenlenmelidir. Suyun Mikrobiyolojik ozellikleri icin Mikrobiyoloji Laboratuvari analiz istek formu düzenlenmelidir.
 
*

**
OKÜP bünyesinde; Sinop Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Amasya Üniversitesi,Ordu Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Hitit Üniversitesi yer almaktadır.
Belirtilen fiyatlara %18 KDV dahil değildir.

Sayfanın pdf formatına buradan ulaşabilirsinizAnalizler